เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 


เทศบาตำบลนาหนองทุ่ม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย


เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นำโดยนายนาวา เอกทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหน่องทุ่ม นายณัฐพล นันท์ทะสุธา รองปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นางมุจลินท์ นันทะสุธา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัย

2023-01-29
2022-12-01
2022-11-01
2022-11-01
2022-09-01
2022-08-01
2022-07-31
2022-07-01
2022-06-01
2022-05-25