เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม


เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 รวมจำนวน 3 วัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

2023-03-01
2023-02-10
2023-02-01
2023-01-29
2022-12-01
2022-11-01
2022-11-01
2022-09-01
2022-08-01
2022-07-31