เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือกออก เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปี 2564


ร้อยตรีกวี ศรีดาธรรม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือกออก และรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือกออกในชุมชนเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมกับผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่แผนงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
 

2023-01-29
2022-12-01
2022-11-01
2022-11-01
2022-09-01
2022-08-01
2022-07-31
2022-07-01
2022-06-01
2022-05-25