เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 


งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562


เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ได้ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ดดยคำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 คือ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

2023-03-01
2023-02-10
2023-02-01
2023-01-29
2022-12-01
2022-11-01
2022-11-01
2022-09-01
2022-08-01
2022-07-31