เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำชุมชนปลอดขยะ 3 Rs : Reduce Reuse Recycle และส่งเสริมการคัดแยกขยะเปียกลดโลกร้อนหรือขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบั


งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำชุมชนปลอดขยะ 3 Rs : Reduce Reuse Recycle  และส่งเสริมการคัดแยกขยะเปียกลดโลกร้อนหรือขยะอินทรีย์  ประจำปีงบประมาณ  2566 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหนองทุ่มในอนาคต  เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ 2566  

2023-03-01
2023-02-10
2023-02-01
2023-01-29
2022-12-01
2022-11-01
2022-11-01
2022-09-01
2022-08-01
2022-07-31