เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลนาหนองทุ่มได้เข้าร่วมงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ


เทศบาลตำบลนาหนองทุ่มได้เข้าร่วมงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ณ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 โดย เทศบาลตำบลนาหนองทุ่มได้เข้าร่วมใน ขบวนแห่ ในกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ งานจัด ณ วัดศิริชัยพัฒนาราม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
2023-03-01
2023-02-10
2023-02-01
2023-01-29
2022-12-01
2022-11-01
2022-11-01
2022-09-01
2022-08-01
2022-07-31