เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

นายชาตรี ไชยเชษฐ์
 ผอ.กองช่าง


นายสมบัติ เอกทัศน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสมคิด  เอกทัศน์
นายจิรวัฒน์  ภาชื่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
     
-ว่าง-  นายธนชาติ  บุญสิทธิ์  นายวิสุทธิ์  ทองศรี
-ว่าง- 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ผช.ช่างทุกประเภท
 ผช.นายช่างไฟฟ้า

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
       
นายอาทิตย์  ลีแก้ว -ว่าง-   นายอลงกรณ์ สังหมื่น  เหม้า นายสมคิด  ทิมินกุล
ผช.ช่างทุกประเภท คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 
 
   
นายเหล็กเพชร  ธรรมรังศรี นายสมาน สืบสุนทร -ว่าง-

 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป