เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

นายปริญญา เพียแก่น
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง


นายสมบัติ เอกทัศน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสมคิด  เอกทัศน์
นายจิรวัฒน์  ภาชื่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้า
   

ว่าง
นางสาวนันทิยา พิมมะทา นายธนชาติ  บุญสิทธิ์  นายวิสุทธิ์  ทองศรี
 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ผช.ช่างทุกประเภท
 ผช.นายช่างไฟฟ้า พนักงานขับเครื่องจักร
 
   
นายอาทิตย์  สีแก้ว นายพลากร  แก้วรักษา  นายอลงกรณ์ สังหมื่นเหม้า นายสมคิด  ทิมินกุล
ผช.ช่างทุกประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 
 
   
นายเหล็กเพชร  ธรรมรังศรี นายสมาน สืบสุนทร  
 พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป