เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
สป.สช ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (ธนาคารชขยะ) [ 23 ก.พ. 2565 ]78
2 การประชุมคณะกรรมการกองทุนขยะเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม [ 9 ก.พ. 2565 ]80
3 การคัดเลือกตัวแทน อสม. เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม [ 7 ก.พ. 2565 ]74
4 มอบเงินกองทุนฌาปนกิจกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม [ 12 ม.ค. 2565 ]82
5 การคัดเลือกตัวแทน ผู้นำชุมชน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม [ 11 ม.ค. 2565 ]79
6 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บ้านอาบช้าง หมู่ 5 [ 13 ธ.ค. 2564 ]76
7 โครงการป้องกันควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ 20 [ 18 พ.ย. 2564 ]75
8 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บ้านทรายอุดม หมู่ 6 [ 9 พ.ย. 2564 ]81
9 โครงการป้องกันควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ 3 [ 21 ต.ค. 2564 ]77
10 โครงการอาหารปลอดภัย บ้านหนองแต้ หมู่ 14  [ 11 ต.ค. 2564 ]79
11 โครงการอาหารปลอดภัย บ้านหม่าน  หมู่16  [ 15 ก.ย. 2564 ]139