เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]29
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]29
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตบ้านโนนบวร หมู่ที่ 15 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2564 ]36
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน ๘ สาย [ 23 มี.ค. 2564 ]33
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต บ้านโนนบวร หมู่ที่ 15 และบ้านนาหนองทุ่มหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 7 [ 23 มี.ค. 2564 ]35
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อประปาหมู่บ้านบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 19 มี.ค. 2564 ]29
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]36
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว [ 3 มี.ค. 2564 ]28
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 3 มี.ค. 2564 ]27
10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ปริ้นส์เตอร์) [ 23 ก.พ. 2564 ]24
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดอกไม้สดตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 19 ก.พ. 2564 ]27
12 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 19 ก.พ. 2564 ]28
13 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 19 ก.พ. 2564 ]29
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 19 ก.พ. 2564 ]27
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 19 ก.พ. 2564 ]30
16 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดฝาผนัง ขนาด 12000 ฺBTU [ 17 ก.พ. 2564 ]26
17 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร จำนวน 3 ป้าย [ 4 ก.พ. 2564 ]32
18 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฃุดอุปกรณ์งานเก็บขยะ [ 26 ม.ค. 2564 ]27
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ [ 26 ม.ค. 2564 ]27
20 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๗ รายการ [ 26 ม.ค. 2564 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5