เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 28 เม.ย. 2565 ]62
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]66
3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปก [ 5 ม.ค. 2564 ]128
4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 1 [ 5 ม.ค. 2564 ]133
5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 [ 5 ม.ค. 2564 ]134
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 3 [ 5 ม.ค. 2564 ]130
7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 4 [ 5 ม.ค. 2564 ]131
8 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 5 [ 5 ม.ค. 2564 ]126
9 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]147
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 27 ธ.ค. 2562 ]127
11 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2562 ]127
12 รายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ [ 28 มิ.ย. 2562 ]132