เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือกออก เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปี 2564


ร้อยตรีกวี ศรีดาธรรม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือกออก และรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือกออกในชุมชนเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมกับผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่แผนงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
 

2023-10-31
2023-10-12
2023-09-30
2023-08-31
2023-07-27
2023-07-03
2023-06-01
2023-03-01
2023-03-01
2023-02-10