เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประม [ 23 ก.พ. 2567 ]5
2 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 24 ต.ค. 2566 ]48
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]81
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 10 ต.ค. 2566 ]40
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 ก.ย. 2566 ]35
6 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง รายงานผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]44
7 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]59
8 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]77
9 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]100
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 มี.ค. 2566 ]43
11 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม [ 13 มี.ค. 2566 ]50
12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 28 ก.พ. 2566 ]47
13 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณสุข [ 31 ม.ค. 2566 ]56
14 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 23 ม.ค. 2566 ]53
15 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 13 ม.ค. 2566 ]54
16 แผนเฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 [ 30 ธ.ค. 2565 ]39
17 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]79
18 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ [ 22 ธ.ค. 2565 ]48
19 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำรถดับเพลิง [ 30 พ.ย. 2565 ]54
20 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่ง พนักงานประจำรถดับเพลิง) [ 22 พ.ย. 2565 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5