เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำชุมชนปลอดขยะ 3 Rs : Reduce Reuse Recycle และส่งเสริมการคัดแยกขยะเปียกลดโลกร้อนหรือขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบั


งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำชุมชนปลอดขยะ 3 Rs : Reduce Reuse Recycle  และส่งเสริมการคัดแยกขยะเปียกลดโลกร้อนหรือขยะอินทรีย์  ประจำปีงบประมาณ  2566 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหนองทุ่มในอนาคต  เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ 2566  

2024-02-01
2024-01-31
2023-12-03
2023-11-30
2023-10-31
2023-10-12
2023-09-30
2023-08-31
2023-07-27
2023-07-03