เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ที่ทำการเทศบาลตำบล

 
 

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

เลขที่ 169 หมู่ที่ 3 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350

เวลาทำการ 08.30-16.30น.

โทรศัพท์ 042-357162    โทรสาร 042-357162

E-mail:  saraban_05390205@dla.go.th