เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) [ 28 ก.พ. 2566 ]54
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) [ 31 ม.ค. 2566 ]52
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1) [ 30 ธ.ค. 2565 ]52
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1) [ 30 พ.ย. 2565 ]48
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1) [ 31 ต.ค. 2565 ]58
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]38
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 (สขร.1) [ 30 ก.ย. 2565 ]39
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 (สขร.1) [ 31 ส.ค. 2565 ]39
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1) [ 29 ก.ค. 2565 ]44
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) [ 29 มิ.ย. 2565 ]31
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (สขร.1) [ 31 พ.ค. 2565 ]38
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สขร. 1) [ 22 เม.ย. 2565 ]122
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร. 1) [ 3 มี.ค. 2565 ]116
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (สขร. 1) [ 1 ก.พ. 2565 ]120
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (สขร. 1) [ 14 ม.ค. 2565 ]113
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร. 1) [ 9 ธ.ค. 2564 ]117
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (สขร. 1) [ 2 ต.ค. 2564 ]119
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 (สขร. 1) [ 12 ก.ย. 2564 ]120
19 รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2563) [ 1 มิ.ย. 2563 ]186