เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]3
2 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มี.ค. 2567 ]1
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประม [ 23 ก.พ. 2567 ]2
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 24 ต.ค. 2566 ]12
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]19
6 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 10 ต.ค. 2566 ]31
7 ใบประกาศ [ 27 มิ.ย. 2566 ]38
8 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]25
9 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]25
10 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]33
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย [ 31 มี.ค. 2566 ]37
12 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติกรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2566 ]36
13 ประกาศก.อบต.การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯพนักงานฯให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร-ฉ.6-พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]33
14 การพัฒนาบุคลากร 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]49
15 หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้ง การโอน (ย้าย) [ 10 มี.ค. 2566 ]61
16 หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2566 ]53
17 ประกาศนโยบายเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม [ 9 มี.ค. 2566 ]59
18 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระดับทัวไปและวิชาการ)2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]44
19 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระดับอำนวยการและบริหาร) 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]44
20 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 มี.ค. 2566 ]61
 
หน้า 1|2|3|4