เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๙ และหมู่ที่ ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2566 ]78
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๙ และหมู่ที่ ๒๐ จำนวน ๑๓ สาย [ 16 ม.ค. 2566 ]106
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๖ และหมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๘ สาย [ 9 ม.ค. 2566 ]78
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ทีี่ ๓ หมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๖ และหมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๘ สาย [ 26 ธ.ค. 2565 ]66
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน Asphalt Concrete โดยวิธี Pavement in-place Recycling สายบ้านโนนสว่าง-บ้านนันทจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ธ.ค. 2565 ]100
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน Asphalt Concrete โดยวิธี Pavement in-place Recycling สายบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2-บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ธ.ค. 2565 ]56
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒๐ จุด ๑ จุด ๒ หมู่ที่ ๕ และโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ [ 15 ธ.ค. 2565 ]53
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒๐ จุด ๑ จุด ๒ หมู่ที่ ๕ และโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ [ 14 ธ.ค. 2565 ]56
9 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน Asphalt Concrete โดยวิธี Pavement in-place Recycling สายบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2 -บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 13 [ 14 ธ.ค. 2565 ]67
10 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน Asphalt Concrete โดยวิธี Pavement in-place Recycling สายบ้านโนนสว่าง-นันทจันทร์ หมู่ที่ ๒๐ [ 14 ธ.ค. 2565 ]91
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต บ้านหนองแต้ ม. 4 และบ้านภูดินทอง ม. 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2565 ]71
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต บ้านหนองแต้ ม. 4 และบ้านภูดินทอง ม. 13 ทต.นาหนองทุ่ม ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู [ 17 ต.ค. 2565 ]61
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 12 พ.ย. 2564 ]152
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]195
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร. 1) [ 5 ก.ค. 2564 ]144
16 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]194
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตบ้านโนนบวร หมู่ที่ 15 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2564 ]207
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน ๘ สาย [ 23 มี.ค. 2564 ]186
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต บ้านโนนบวร หมู่ที่ 15 และบ้านนาหนองทุ่มหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 7 [ 23 มี.ค. 2564 ]214
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อประปาหมู่บ้านบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 19 มี.ค. 2564 ]195
 
หน้า 1|2|3|4|5